Matematika cvičení

(1 review)
Free
Matematika cvičení

Obsah cvičení

1) Operace s aritmetickými vektory (lineární kombinace, lineární závislost a nezávislost vektorů, skalární součin).
2) Matice, hodnost matice. Soustavy lineárních rovnic, Frobeinova věta.
3) Násobení matic, regulární matice, inverzní matice, maticové rovnice, determinanty a jejich užití.
4) Limita funkce jedné proměnné.
5) Spojitost funkce jedné proměnné, definice okolí.
6) Derivace funkce jedné proměnné, derivace vyšších řádů, L’Hospitalovo pravidlo.
7) Význam první a druhé derivace pro průběh funkce (monotónní funkce, lokální extrémy, konvexita a konkávita, inflexní body), extrémy funkce jedné proměnné, průběh funkce.
8) Funkce dvou proměnných, parciální derivace, pariální derivace druhého řádu, hladké funkce prvního a druhého řádu, lokální extrémy, vázané extrémy, metoda Jacobiho determinantu, metoda Lagrangeových multiplikátorů.
9) Primitivní funkce, neurčitý integrál (metoda per partes a substituční metoda), integrace racionálních funkcí.
10) Určitý integrál, nevlastní integrál.
11) Diferenciální rovnice, diferenciální rovnice prvního a druhého řádu s konstantními koeficienty a speciální pravou stranou.
12) Diferenční rovnice

Course Features

 • Lectures 59
 • Quizzes 0
 • Duration 54 hours
 • Skill level Beginner
 • Language English
 • Students 28
 • Certificate No
 • Assessments Self

Reviews

Average Rating

5
1 rating

Detailed Rating

5 stars
1
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 stars
0

  Otázky

  Jelikož stále nevím jak spustit forum pro neregistrované uživatele. Napište mi případný dotaz na info@ekofun.cz Ideálně i s časem ve videu